. .

.

Tumaczenia stomatologiczne przez fachowcw

Ju od prawie dziesiciu lat zajmujemy si wycznie tumaczeniami stomatologicznymi, ktre wykonujemy obecnie na 18 jzykw, a naszymi klientami s krajowe i zagraniczne firmy, kliniki uniwersyteckie oraz midzynarodowe media prasowe.

Wykonalimy ju wiele tysicy tumacze na potrzeby brany stomatologicznej, od broszurek poprzez teksty reklamowe a do bada klinicznych. aden inny serwis tumaczeniowy* nie zapewnia tego, co my oferujemy:

  • Wszyscy nasi tumacze to dowiadczeni dentyci i technicy dentystyczni, ktrzy s zaznajomieni z najnowszym stanem bada i technologii, a zatem maj doskona wiedz na temat specjalistycznych treci i fachowej terminologii.
  • Wszyscy nasi specjalici wykonuj tumaczenia wycznie na swj jzyk ojczysty.
  • Nasi tumacze pracuj dla nas od wielu lat (przecitnie ju od 7 lat), wic najlepiej znaj Pastwa produkty i specyficzn terminologi Pastwa firmy.


* Wg naszej wiedzy i bada internetowych ze stycznia 2013 jestemy jedyn agencj tumaczeniow, ktra oferuje tumaczenia stomatologiczne i zatrudnia jako tumaczy ekspertw z dziedziny stomatologii.

 
   

RekrutacjaGTCOchrona danych & Wyczenie odpowiedzialnociStopka redakcyjna
Copyright Dr. Christian Ehrensberger © 2013